Abans de res

 • Perquè hauria de contractar els serveis de syntec i no d’una altra empresa?  
 • A priori no sabem si el que nosaltres fem té alguna rellevància pel seu negoci. Potser la tingui, potser no. El que podem fer és acordar una reunió perquè vegi que pot oferir syntec a la seva empresa, i així tindrà informació de primera mà que li ajudi a decidir si li interessen o no els nostres serveis.

  De totes maneres, ens agradaria destacar que el nostre model de creixement es basa en la recomanació directe dels nostres clients, no en la publicitat. És per això que ens interessa que el grau de satisfacció del client sigui màxim a més de que la relació amb els nostres clients sigui llarga i fructífera per les dues parts.

 • Estic interessat en saber què podria aportar syntec a la meva empresa. Quin seria el següent pas?
 • El següent pas seria concertar una reunió amb un consultor nostre. L’objectiu és analitzar possibles necessitats del seu negoci per estudiar com podríem aportar valor a la seva empresa així com respondre als dubtes que vostè pugui tenir.

  Ens basem en la nostra experiència prèvia en donar solucions a diversos models de negoci, però sabem que vostè com ningú coneix la seva empresa i per tant aquest bagatge el considerem part fonamental de l’anàlisi.

  Amb tota aquesta informació, creiem que podrà decidir millor la conveniència de contractar o no els nostres serveis.

   

  Implantació del sistema

 • Quin és el meu paper en el procés de desenvolupament d’un nou sistema?
 • En molts projectes de software primer s'ha desenvolupat el sistema sencer, i després s'ha presentat al client. El problema d'utilitzar aquesta metodologia és que no es té en compte la visió del client al llarg del procés de desenvolupament, sent molt fàcil obtenir un resultat que no s'ajusti a les necessitats reals.

  Per a projectes de grandària mitjana i gran, syntec es basa en un modern procés iteratiu que segueix les diferents etapes:

  1. Analitzem quines funcionalitats ha d’acomplir el nou sistema.
  2. En consens amb vosté, es fa una tria de les funcionalitats més importants i/o urgents.
  3. Es crea una primera versió només amb les funcionalitats escollides en el punt anterior.
  4. S’instal·la aquesta versió a la seva empresa i recollim les seves impressions, dubtes i suggeriments.
  5. Vostè comença a treballar amb la nova versió i amb dades reals. D'aquesta manera des d'un primer moment li pot començar a treure profit a la inversió.
  6. Tenint en compte les suggerències que pugui aportar vostè, es prepara una següent versió.
  7. Es torna al punt 2 fins a la finalització de l'aplicació.

  Amb aquesta metodologia, vostè pot participar en tot moment en el procés de desenvolupament suggerint canvis i veient com evoluciona el producte.

  D'altra banda, com que hi ha un procediment clar de desenvolupament, el temps de reunions s’escurça substancialment, ja que com que l’aplicació va creixent paulatinament, tant vostè com nosaltres només ens centrem en el conjunt de funcionalitats per a la nova versió.

 • En el cas que tingui dades d’altres aplicacions, és un problema la migració de les dades al nou sistema?
 • No hi ha cap problema. syntec ofereix solucions integrals adaptades a les necessitats de cada client. Dins de les previsions es troba l’estudi del traspàs d’informació a partir d’arxius, bases de dades o altres sistemes cap al nou sistema a implantar. D’altra banda, gaudim d’una àmplia experiència en aquest àmbit.

 • Desitjaria introduir parcialment software de syntec però mantenint una part del software antic de la empresa. Poden coexistir ambdós sistemes?
 • Si és tècnicament possible, és factible. Moltes vegades una empresa ja disposa d’un software vàlid i no el desitja canviar, però sí que vol afegir certes funcionalitats en base al sistema informàtic existent. Per tant, syntec pot desenvolupar de forma parcial un sistema que convisqui amb l’altre.

   

  Assessoria i suport

 • Com funciona el servei postvenda i de manteniment?
 • Tal i com s’ha comentat anteriorment, ens interessa que la relació amb els nostres clients sigui llarga i fructífera per ambdues parts. Per tant, després d’implantar la solució s’acostuma a mantenir el contacte a través de plans de manteniment i reunions periòdiques en funció de la demanda del client.

  En molts casos s’implanta una part del sistema i es van afegint funcionalitats a mesura que es van necessitant, per així evolucionar de forma satisfactòria el producte.

 • Sabent la importància d’Internet a les empreses, i ja que no sóc cap expert, com em podria ajudar syntec?
 • Un dels nostres avantatges competitius és la nostra especialització en el desenvolupament de solucions basades en Internet (només ens dediquem a això). Per tant és més fàcil oferir un servei superior.

  Oferim solucions integrals. Això implica que un cop estudiat de forma meticulosa l’escenari del problema i els requisits que pugui tenir vostè, l’assessorem des d’un principi sobre les possibles solucions que es poden aplicar. La nostra atenció és personalitzada i sempre consensuem la solució amb el client abans de fer quelcom.

 • Com tracta syntec la qüestió de l’aprenentatge del nou sistema informàtic?
 • Aquest aspecte és de gran importància en les empreses d’avui en dia, on és important minimitzar el temps a invertir per a dominar noves formes de treballar. El mètode de syntec és el següent: un cop el sistema està en entorn de producció, es realitzen sessions d’aprenentatge per als usuaris que usaran el sistema, a més de prestar atenció telefònica.

  Per una altre part, com que la solució aportada s’adapta al màxim a la forma de treballar del client, la interacció amb la interfície del sistema és fàcil i intuïtiva per als usuaris, facilitant en gran mesura l’aprenentatge.

 • Em preocupa que el sistema informàtic pugui tenir errors un cop implantat.
 • El sistema de qualitat de syntec intenta minimitzar al màxim els errors que puguin sorgir executant una bateria de proves a totes les noves funcionalitats desenvolupades. En tot cas, syntec garanteix que qualsevol error detectat un cop implantat es resoldrà de forma diligent sense cost algun per part del client.

   

  Característiques

 • Acostumo a viatjar i necessitaria accedir al sistema des de qualsevol part fora de l’empresa. És això possible?
 • Per suposat. Com la tecnologia empleada per realitzar el sistema es basa en Internet, es pot accedir de forma natural a qualsevol part de l’aplicació de forma remota. Els únics requisits són tenir accés a Internet i posseir un navegador d’Internet. Aquest accés es realitza de forma restringida per mitjà d’un usuari i password, garantint així la seguretat de les dades.

 • Habitualment treballo amb el mateix ordinador en una taula, però que passa si accedeixo a l’aplicació des de l’ordinador que utilitza una altra persona?
 • Tant l’aplicació com les dades es mantenen centralitzades en un únic ordinador (servidor). Això implica que no importa des de quin equip s’accedeix a l’aplicació, ja que les dades que es poden accedir i els privilegis que es tenen els fixa el nom d’usuari i la seva contrasenya.

  Per tant, queda garantida la mobilitat dels usuaris dins de l’empresa i fins i tot fora d’aquesta accedint via Internet

 • Quines característiques tenen les interfícies d’usuari?
 • Una de les principals causes de fracàs en la implantació d’un sistema d’informació en una empresa és que l’entorn és massa difícil per a l'usuari mitjà, requerint moltes vegades massa temps per a realitzar operacions senzilles i habituals.

  syntec se centra en un disseny orientat a l’usuari que manté una estructura visual constant i atractiva que li permet completar les tasques de forma ràpida i eficaç. Si un usuari sap obrir un explorador d’Internet i treballar amb ell, pot treballar amb una aplicació de syntec.

 • Em preocupa la gestió de la seguritat de les dades.
 • Avui en dia es pot programar de forma automatitzada la realització de còpies de seguretat. A més, el fet que les dades es guardin de forma centralitzada facilita en gran mesura aquest procés.

 • Per cada persona que accedeixi a l’aplicació m’agradaria decidir quines operacions poden fer i quines dades pot veure. És possible?
 • Per suposat. A través dels perfils d’usuari, es poden gestionar a quines dades pot accedir, i quin tipus d’operacions pot realitzar.

   

  Inversió i costos

 • Em preocupa que la inversió en el producte sigui massa alta.
 • Tot és qüestió de fer números. Les coses no són cares o barates perquè sí, sinó que la inversió s’ha de comparar en funció dels beneficis que pugui aportar aquesta. Per exemple, en una empresa de 20 treballadors, si una solució informàtica millora la productivitat un 10%, això seria como tenir 22 treballadors pel cost de 20. S’han de fer números sobre el que costarien aquests dos treballadors comparant-ho amb la inversió de la solució informàtica.

  No obstant el nostre sistema de producció i model de negoci permet ajustar al màxim els costos permetent ser competitius en aquest sentit.

 • Em preocupen les costes derivades de desplaçament de personal de syntec per motius de millores de versió, modificacions, etc.
 • Tant la base de dades (que conté la informació) com l’aplicació en sí estan centralitzades en un sol ordinador (servidor). Els diferents usuaris accedeixen a l’aplicació des dels seus ordinadors sense haver instal·lat absolutament res prèviament (utilitzant un navegador d’Internet).

  El nostre sistema de producció pot de forma remota gestionar el sistema del client accedint al servidor. D’aquesta forma es minimitzen de forma substancial els desplaçaments.

   

  Altres

 • Què passa si transcorregut un temps decideixo prescindir dels serveis de syntec?
 • Cap problema. Si vostè decideix per alguna raó canviar de proveïdor, la base de dades, que és a on es guarda tota la informació, quedarà oberta perquè un proveïdor aliè pugui implantar els seus productes.