Intranets corporatives

Una Intranet corporativa és un lloc web intern i privat propi de l'empresa que s'accedeix mitjançant un navegador d'Internet. Permet múltiples funcionalitats dirigides a millorar el control, eficiència i productivitat de l'organització.

Una Intranet permet a una organització:

 • Gestionar el dia a dia d'una empresa (control de projectes, pressupostos, facturació, accions comercials,…).
 • Obtenir informació dels costos i rendibilitat dels projectes.
 • Generar informes i estadístiques per a la presa de decisions.
 • Controlar i organitzar la documentació corporativa.
 • Establir canals de comunicació interna: butlletins d'informació, missatgeria, fòrums, ...
 • Personalitzar els continguts els quals accedeix cada usuari en funció del seu perfil o lloc de treball.
 • Proporcionar accés restringit des de l'exterior (extranet) a personal comercial, proveïdors, col·laboradors, clients, ...

Les avantatges principals de l'ús de tecnologia basada en Internet respecte a les aplicacions tradicionals són:

 • No es requereix instal·lació en cadascun dels equips. S'accedeix a l’aplicació mitjançant el navegador de Internet.
 • Les dades estan centralitzades en el servidor, per tant, totes les modificacions que realitzin els múltiples usuaris que estiguin treballant al mateix temps amb el sistema tenen les dades actualitzades.
 • També la centralització de dades permet la realització automàtica de copies de seguritat de forma simplificada. Per exemple un cop al dia.
 • Les modificacions i actualitzacions es realitzen de forma remota i transparent a l'usuari. Per tant no és necessària la instal·lació de versions en els diferents equips. El suport tècnic és ràpid i no fa falta la presencia física del tècnic.
 • L'accés de tots els usuaris es realitza de forma restringida (ús de contrasenya), tan des de dins de la mateixa empresa, com opcionalment de forma remota (per exemple per a certs usuaris) a través d'Internet.

Les intranets proporcionen avantatges competitius al millorar l'intercanvi de coneixement i informació, agilitzar processos i integrar en poques eines la gestió de documents de formats múltiples. Amb tot això s'aconsegueix la reducció de costos i l'increment de la productivitat.

 

Portals i webs

Els llocs i portals web es disenyen en funció d'uns objectius de negoci: publicació d'informació, creació d'imatge de marca, venda de productes o serveis...

syntec desenvolupa portals i llocs web atenent a aquests objectius de negoci en funció de les necessitats i el pressupost del client, però sempre tenint en compte uns criteris bàsics:

 • Usabilitat
  Estudiem l'estructura de continguts i navegabilitat per aconseguir que els usuaris trobin ràpidament el que cerquen.
 • Disseny visual professional
  Ens preocupem per donar una imatge atractiva i professional al lloc web utilitzant, si és necessari, tecnologia Flash.
 • Administració senzilla
  El lloc web pot incorporar un senzill sistema però alhora potent que permeti gestionar els continguts sense necessitat de tenir coneixements tècnics.